Pavel Ptáčník, fotograf - Copyright

 
Informace o autorských právech a provozovateli serveru.

Veškeré texty a fotografie použité na stránkách serveru fotograf-plzen.cz jsou chráněné autorským zákonem a bez předchozího písemného souhlasu (licence) provozovatele tohoto serveru je zakázáno jejich částečné či celkové: přebírání, přetiskování, citace, překlady, úpravy, změny, šíření v libovolné podobě (ať již písemné, elektronické či jiné včetně začleňování do jiných stránek), distribuce či jakékoliv jiné využití (zejména ke komerčním nebo jinak přímo či nepřímo výdělečným účelům). Ukládání či tisk jakýchkoliv textů či fotografií ze stránek serveru fotograf-plzen.cz je možné výhradně pro osobní potřebu návštěvníků serveru, a to jen v omezené míře (tj. není zejména dovoleno jakékoliv hromadné stahování a ukládání obsahu serveru).